TLAČIVO 2%

07.03.2011 13:03

 

Pri poukázaní podielu zaplatenej dane postupujte takto: 

 

Zamestnanec (ak ste poberali príjem len od jedného zamestnávateľa a nepodávate sami daňové priznanie)

  • požiadate zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane,
  • vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (v tlačive sú vyplnené údaje o našom združení),
  • obidve tlačivá doručíte poštou alebo osobne príslušnému daňovému úradu podľa Vášho bydliska v termíne najneskôr do 2.5.2011. 

 

Fyzická osoba (ak podávate sami daňové priznanie)

  • priamo v daňovom priznaní vyplníte kolónku na poukázanie 2% zaplatenej dane nášmu združeniu,
  • daňové priznanie doručíte poštou alebo osobne Vášmu daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.

 

Právnická osoba

  • priamo v daňovom priznaní vyplníte jednu z troch kolóniek na poukázanie 2% zaplatenej dane pre naše združenie,
  • daňové priznanie doručíte poštou alebo osobne Vášmu daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.

Základné údaje o našom združení - prijímateľovi podielu zaplatenej dane potrebné na vyplnenie uvedených tlačív:

    názov: Klub priateľov a pomocníkov baraberi
    sídlo: Pri kríži 18, 841 02 Bratislava
    IČO: 31813780
    právna forma:   občianske združenie

  

Viac informácií nájdete na www.rozhodni.sk, v prípade otázok nás kontaktujte.

Ďakujeme.

(c) VM 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode